anantam vasukim sesam padmanabham ca
kambalam sankhapalam dhritarestram taksakam kaliyam tatha

etani nava namani naganam ca mahatmanah sayankale
patenityam pratah kale vishesatah